Duminică, 2 Octombrie 2022

Lectura întâi
Hab 1,2-3; 2,2-4

Cel drept va rămâne în viaţă datorită credinţei lui.

Citire din cartea profetului Habacuc

Până când te voi chema în ajutor, Doamne, fără să mă asculţi? Până când voi striga din pricina silniciei, fără ca tu să mă eliberezi? 3 Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, iar tu stai şi priveşti la nedreptatea care ni se face? Văd în faţa ochilor jaf şi silnicie; se dezlănţuie certuri şi izbucnesc neînţelegeri! 2,2 Atunci Domnul mi-a răspuns: « Aşterne în scris viziunea pe care ai avut-o; scrie clar pe table, ca să se poată citi cu uşurinţă! 3 Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât; ea se îndreaptă spre împlinirea ei şi nu minte. Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o: ea va veni cu siguranţă la vremea ei. 4 Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, iar cel drept va trăi în viaţă datorită credinţei lui ».

Cuvântul Domnului


Psalmul responsorial
Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.:

O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
« Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele ». R.


Lectura a doua
2Tim 1,6-8.13-14

Nu te ruşina să dai mărturie pentru Domnul nostru Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei

Preaiubitule, 6 îţi reamintesc: aprinde din nou darul lui Dumnezeu, pe care l-ai primit atunci când ţi-am impus mâinile. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune. 8 Nu te ruşina deci să dai mărturie pentru Domnul nostru, nu te ruşina nici de mine, care sunt în închisoare pentru el, şi ajutat de puterea lui Dumnezeu, ia parte împreună cu mine la suferinţa pentru evanghelie. 13 Ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi.

Cuvântul Domnului


Versetul la Evanghelie
1Pt 1,25

(Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci, iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. (Aleluia)


Evanghelia
Lc 17,5-10

Dacă aţi avea credinţă…

croce_vangelo.pngCitire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca

În acel timp, 5 apostolii i-au spus Domnului: « Dă-ne mai multă credinţă! » 6 Domnul le-a răspuns: « Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» şi el v-ar asculta. 7 Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, îi va zice când se întoarce de la câmp: «Vino îndată şi şezi la masă?». 8 Nu-i va zice mai degrabă: «Pregăteşte-mi de mâncare, suflecă-ţi haina şi serveşte-mă până voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?». 9 Şi va trebui oare să-i mulţumească servitorului pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? 10 La fel şi voi, după ce veţi fi făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneţi: «Suntem nişte servitori nevrednici, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem» ».

Cuvântul Domnului