Duminică, 21 Mai 2023

Lectura întâi
Fap 1,12-14

Stăruiau într-un cuget în rugăciune.

Citire din Faptele Apostolilor 

După ce Isus s-a înălţat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Şi când au intrat în cetate, au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului


Psalmul responsorial
Ps 26,1.4.7-8a (R.: 13)

R.:

Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.
sau 
Aleluia

Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
în faţa cui voi tremura? R.

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:
să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele,
ca să mă bucur de frumuseţea Domnului
şi să privesc la templul lui. R.

Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem,
ai milă de mine şi ascultă-mă!
Prin glasul inimii îmi şopteşti:
„Caută faţa mea! » R.


Lectura a doua
1Pt 4,13-16

Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 

Preaiubiţilor, de aveţi parte de pătimirile lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la descoperirea slavei lui să tresăltaţi de bucurie. Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi, pentru că Duhul slavei, care e Duhul lui Dumnezeu, se odihneşte asupra voastră. Nimeni dintre voi să nu aibă de suferit ca ucigaş, ca hoţ sau răufăcător, sau ca râvnitor la bunul altuia. Iar dacă are de suferit pentru că e creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

Cuvântul Domnului


Versetul la Evanghelie
In 14,18

(Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;
eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. (Aleluia)


Evanghelia
In 17,1-11a

Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău.


croce_vangelo.pngCitire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 

În timpul acela, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte, a venit ceasul; preamăreşte-l pe Fiul tău, ca şi Fiul să te preamărească pe tine. Tu i-ai dat putere peste toţi oamenii, ca el să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai încredinţat lui. Aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ, îndeplinind misiunea pe care tu mi-ai încredinţat-o. Preamăreşte-mă acum, Părinte, în faţa ta, dându-mi slava pe care am avut-o la tine înainte de începutul lumii. Eu am făcut cunoscut numele tău oamenilor din lume, pe care mi i-ai dat. Ei erau ai tăi şi tu mi i-ai dat mie, iar ei au păzit cuvântul tău. Ei ştiu acum că tot ce mi-ai dat vine de la tine; pentru că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai încredinţat, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că am venit de la tine şi au crezut că tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi i-ai dat. Ei sunt ai tăi şi toate ale mele sunt ale tale, după cum toate ale tale sunt ale mele. Eu sunt preamărit în ei. De acum eu nu mai sunt în lume; ei sunt în lume iar eu vin la tine ».

Cuvântul Domnului

Rugăciunea credincioșilor

Fraţilor preaiubiţi, de vreme ce avem un Mare Preot ce a străbătut cerurile şi este pururi viu ca să mijlocească pentru noi, să ne apropiem cu încredere de tronul harului şi să înălţăm, prin el, rugăciunea noastră la Dumnezeu Tatăl.

Părinte ceresc,
– dăruieşte-le păstorilor Bisericii lumină şi putere, pentru a vesti evanghelia mântuirii la toată făptura.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

– atrage-i pe cât mai mulţi din rândul poporului tău la o consacrare deplină în slujirea ta şi a fraţilor lor. R.
– dă-ne tuturor harul să înţelegem că, în această viaţă, suntem călători şi să ne îndreptăm dorinţele spre bogăţiile nepieritoare ale cerului. R.
– reînnoieşte comunitatea noastră printr-o nouă revărsare a Duhului tău Sfânt. R.
– fă-ne să fim atenţi la suferinţele şi lipsurile semenilor noştri, astfel încât grija noastră faţă de ei să le vorbească despre providenţa ta iubitoare. R.
– primeşte-i pe răposaţii noştri în împărăţia cerească. R.

Dumnezeule veşnic, înalţă-ne mintea spre slava în care Fiul tău, Mântuitorul nostru, s-a înălţat astăzi şi dă-ne harul ca, printr-o viaţă sfântă, să ne îndreptăm spre patria pe care acum o contemplăm cu ochii credinţei. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.