Duminică, 18 Februarie 2024

Lectura întâi
Gen 9,8-15

Legământul lui Dumnezeu cu Noe, după ce acesta a fost salvat de apele potopului.

Citire din cartea Genezei

După potop, Dumnezeu a spus lui Noe şi fiilor săi: „Iată, eu închei un legământ cu voi, cu toţi urmaşii voştri şi cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, şi cu toate vietăţile care au ieşit din corabie. Fac un legământ cu voi, că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. » Şi Dumnezeu le-a zis: „Iată semnul legământului, pe care-l fac între mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: Curcubeul meu, pe care l-am aşezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine şi pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine şi voi şi toate vieţuitoarele de orice fel; şi apele nu vor mai produce potopul care nimiceşte toate făpturile. »

Cuvântul Domnului


Psalmul responsorial
Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10)

R.:

Căile tale, Doamne, sunt adevăr şi îndurare.

Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,
pentru că ele sunt veşnice.
Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea.
El conduce pe cei umili în dreptate
şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.


Lectura a doua
1Pt 3,18-22

Arca lui Noe este icoana botezului, care acum vă mântuieşte pe voi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru

Preaiubiţilor, Cristos a murit pentru păcate, o dată pentru totdeauna: cel drept a murit pentru cei nelegiuiţi, pentru ca să vă conducă la Dumnezeu. Cu trupul el a fost supus morţii, cu duhul a fost readus la viaţă. Astfel el a mers să ducă mesajul său la cei care erau prizonierii morţii. Aceştia, odinioară, se revoltaseră, când răbdarea lui Dumnezeu era în aşteptare, în timp ce Noe construia arca, în care numai câţiva, adică opt suflete cu totul, au fost salvate prin apă. Aceasta este o imagine a botezului, care acum vă mântuieşte pe voi, nu prin curăţirea de petele exterioare, ci prin angajarea în faţa lui Dumnezeu cu o conştiinţă dreaptă, prin învierea lui Isus Cristos, care s-a înălţat la cer, mai presus de îngeri şi de toate puterile nevăzute, la dreapta lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului


Versetul la Evanghelie
Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.


Evanghelia
Mc 1,12-15

Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau lui.

croce_vangelo.pngCitire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu

În acel timp, Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. Acolo a rămas patruzeci de zile şi a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie! »

Cuvântul Domnului