Duminică, 21 Aprilie 2024

Lectura întâi
Fap 4,8-12

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor

În zilele acelea, Petru, plin de Duhul Sfânt, a luat cuvântul şi a spus: „Căpetenii ale poporului şi bătrâni, ascultaţi: Noi suntem traşi astăzi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat, numai în numele lui stă acest om înaintea voastră. El este piatra pe care voi, ziditorii, aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului


Psalmul responsorial
Ps 117,1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22)

R.:

Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului.

Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui!
Mai bine să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în oameni.
Mai bine să te încrezi în Domnul,
decât să te încrezi în cei puternici. R.

Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat
şi ai fost salvarea mea.
Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;
vă binecuvântăm din casa Domnului.
Dumnezeul meu, pe tine te voi lăuda!
Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui! R.


Lectura a doua
1 In 3,1-2

L-am văzut pe Dumnezeu aşa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan

Preaiubiţilor, vedeţi cât de mare este iubirea pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este.

Cuvântul Domnului


Versetul la Evanghelie
In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)


Evanghelia
In 10,11-18

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

croce_vangelo.pngCitire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan

În acel timp, Isus a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou. Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi. Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea credincioșilor

Fraţilor preaiubiţi,  să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care a înviat cu adevărat pentru a-i dărui lumii o viaţă nouă.

Doamne Isuse Cristoase, învingător al păcatului şi al morţii,
– dăruieşte-i Bisericii tale pacea şi bucuria sfintelor Paşti.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

– dă-le tuturor popoarelor harul să cunoască vestea cea bună a învierii tale. R.
– arată lumii că viitorul îţi aparţine. R.
– dăruieşte-le celor zbuciumaţi liniştea prin credinţa în învierea ta. R.
– ocroteşte-i pe toţi aceia pentru care suntem datori a ne ruga. R.
– fă ca cei răposaţi să învie glorios prin tine. R.
– ajută-ne să trăim realitatea învierii, prin puterea credinţei şi a sfintelor taine. R.
Dumnezeule atotputernic, tu ai făcut din toţi cei care s-au renăscut prin Botez un neam preoţesc şi regesc. Dă-ne bunăvoinţă şi putere, ca să îndeplinim poruncile tale, şi fă ca tot poporul pe care l-ai chemat la viaţa veşnică să fie neclintit în credinţă şi sârguincios în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.