Duminică, 24 Septembrie 2023

Lectura întâi
Is 55,6-9

Gândurile mele nu sunt gândurile voastre.

Citire din cartea profetului Isaia

Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, căci el se va îndura de dânsul, la Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul. Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre.

Cuvântul Domnului


Psalmul responsorial
Ps 144,2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)

R.:

Domnul este aproape de cei care îl cheamă.

Te voi binecuvânta în fiecare zi
şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.
Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,
măreţia lui este fără margini. R.

Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

Drept este Domnul pe toate căile sale,
milostiv în toate lucrările sale.
Domnul este alături de cei care-l cheamă,
alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.


Lectura a doua
Fil 1,20c-24.27a

Pentru mine a trăi înseamnă Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni

Fraţilor, fie că voi trăi, fie că voi muri, măreţia lui Cristos se va arăta în trupul meu; căci pentru mine a trăi înseamnă Cristos şi a muri este un câştig. Dar dacă trăind în această lume înseamnă a presta o muncă folositoare, nu ştiu ce trebuie să aleg. Mă simt atras în două părţi: pe de o parte aş dori să mă despart de trup ca să fiu împreună cu Cristos, ceea ce ar fi mult mai bine, dar pe de altă parte pentru voi este de trebuinţă să rămân în trup. Cu o condiţie însă, ca voi să duceţi o viaţă vrednică de evanghelia lui Cristos.

Cuvântul Domnului


Versetul la Evanghelie
cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)


Evanghelia
Mt 20,1-16a

Poate tu vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun.

croce_vangelo.pngCitire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei

În timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază a primit fiecare câte un dinar. Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar şi ei au primit tot câte un dinar. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ce este al tău şi du-te. Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului